Pewność siebie – jak ją budować?

0

Każdy może być osobą pewną siebie, bo jest to element zdrowej osobowości, a nie jakieś szczególne uzdolnienie.

Nawet najbardziej niepewna, wycofująca się osoba ma takie obszary w życiu, gdzie nie ma niepewności w działaniach, lęku czy obawy przed krytyką. Jest spokojna pewność odnośnie tego, co się robi, a także poczucie własnej wartości. Takie obszary warto dostrzec i docenić. Ważne jest zauważenie siebie w takiej sytuacji, czyli np. jakie ma się wtedy odczucia, ton głosu. Będzie można przenieść to na inne dziedziny.

Problemem może być, jeśli ktoś ma ogólnie niskie poczucie własnej wartości, nie dotyczące jakiegoś obszaru, ale siebie jako osoby. Najlepszą receptą na to jest zacząć doceniać siebie, chwalić siebie, rozpieszczać siebie. Pewność siebie budować trzeba na mocnych fundamentach, więc nie można tego pominąć. Jeśli ma ona dotyczyć jakiegoś obszaru np. dotyczącego umiejętności zawodowych, to naturalnie zwiększy ją rozwijanie ich i gromadzenie wiedzy. Zwiększy to poczucie własnej kompetentności, a więc pozwoli odważniej zabierać głos i działać pewniej.

Kolejną pracą, jaką trzeba wykonać, jest poznać swoje słabe strony oraz mocne. Nad słabościami warto pracować. O swoich silnych stronach warto stale pamiętać. Jeśli słabościami są takie cechy, jak obawa przed krytyką czy konfliktem, to nad tym można pracować. Jest szereg metod, które pomagają. W budowaniu poczucia własnej wartości i pewności siebie bardzo pomaga także gromadzenie sukcesów. Najlepiej zacząć od drobiazgu, później przyjdzie pora na większe rzeczy. Nie można zapomnieć o pracy z ciałem, bo ma to przełożenie na funkcjonowanie psychiki, czyli proste plecy, głowa do góry, częsty uśmiech.

I jeszcze jedna rada – nie wszystko na raz. Najlepiej wybrać sobie jakiś obszar, w którym widać brak pewności siebie i nad nim zacząć pracować. Najlepiej nad czymś, co jest największym utrapieniem. Trzeba pamiętać o podanych tutaj wskazówkach i szczególnie zatroszczyć się o wybrany obszar, a później o kolejne.

Leave A Reply

Your email address will not be published.